Mindfield #0 (C2E2 2010 Cover)

C2E2 variant.

Writer
Cover Illustrator