Zu Orzu

Item Date Publisher Price Role
Wonder Woman #792 (1:25 Orzu Cover) 2022-10-12Oct. 12, 2022 DC Comics $5.99 Cover Illustrator
Pearl III #5 (Orzu Cover) 2022-09-21Sept. 21, 2022 Dark Horse Comics $3.99 Cover Illustrator
Pearl III #4 (Orzu Cover) 2022-08-24Aug. 24, 2022 Dark Horse Comics $3.99 Cover Illustrator
The Harbinger #8 (Orzu Cover) 2022-05-25May 25, 2022 Valiant $3.99 Cover Illustrator
Canceled #1 (25 Copy Cover) 2022-04-20April 20, 2022 Scout Comics Unknown Cover Illustrator
Ninjak #3 (Preorder Orzu Cover) 2021-09-15Sept. 15, 2021 Valiant Unknown Cover Illustrator
Psi-Lords #8 (Orzu Cover) 2020-01-08Jan. 8, 2020 Valiant $3.99 Cover Illustrator
Punk Mambo #5 (Orzu Cover) 2019-08-14Aug. 14, 2019 Valiant $3.99 Cover Illustrator
Punk Mambo #1 (Orzu Cover) 2019-04-24April 24, 2019 Valiant $3.99 Cover Illustrator
X-O Manowar #20 (Orzu Cover) 2018-10-24Oct. 24, 2018 Valiant $3.99 Cover Illustrator
Cover #1 (Variant Cover) 2018-09-05Sept. 5, 2018 Vertigo Unknown Cover Illustrator