Keiko Iwashita

Item Date Publisher Price Role
Living Room Matsunaga-San Vol. 11 2022-07-13July 13, 2022 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 10 2022-03-02March 2, 2022 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 6 2022-03-02March 2, 2022 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 9 2022-01-05Jan. 5, 2022 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 8 2021-11-10Nov. 10, 2021 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 7 2021-09-08Sept. 8, 2021 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 8 2021-07-07July 7, 2021 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 7 2021-05-12May 12, 2021 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 5 2020-11-18Nov. 18, 2020 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 4 2020-09-02Sept. 2, 2020 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 3 2020-07-22July 22, 2020 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 2 2020-03-25March 25, 2020 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 1 2020-01-29Jan. 29, 2020 Kodansha Comics $12.99 Writer
Living Room Matsunaga-San Vol. 11 2022-07-13July 13, 2022 Kodansha Comics $12.99 Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 6 2022-03-02March 2, 2022 Kodansha Comics $12.99 Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 10 2022-03-02March 2, 2022 Kodansha Comics $12.99 Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 9 2022-01-05Jan. 5, 2022 Kodansha Comics $12.99 Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 8 2021-11-10Nov. 10, 2021 Kodansha Comics $12.99 Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 7 2021-09-08Sept. 8, 2021 Kodansha Comics $12.99 Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 8 2021-07-07July 7, 2021 Kodansha Comics $12.99 Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 7 2021-05-12May 12, 2021 Kodansha Comics $12.99 Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 4 2020-09-02Sept. 2, 2020 Kodansha Comics $12.99 Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 5 2020-11-18Nov. 18, 2020 Kodansha Comics $12.99 Cover Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 3 2020-07-22July 22, 2020 Kodansha Comics $12.99 Cover Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 2 2020-03-25March 25, 2020 Kodansha Comics $12.99 Cover Illustrator
Living Room Matsunaga-San Vol. 1 2020-01-29Jan. 29, 2020 Kodansha Comics $12.99 Cover Illustrator