Gaku Tsugano

Item Date Publisher Price Role
The Melancholy of Haruhi Suzumiya Vol. 20 2014-11-19Nov. 19, 2014 Yen Press $13.00 Illustrator
Celebration of Haruhi Suzumiya: Short Story Omnibus 2014-10-29Oct. 29, 2014 Yen Press $26.00 Illustrator
The Melancholy of Haruhi Suzumiya Vol. 19 2014-09-10Sept. 10, 2014 Yen Press $13.00 Illustrator
The Melancholy of Haruhi Suzumiya Vol. 18 2014-05-28May 28, 2014 Yen Press $13.00 Illustrator
The Melancholy of Haruhi Suzumiya Vol. 17 2013-12-18Dec. 18, 2013 Hachette Book Group $13.00 Illustrator
The Melancholy of Haruhi Suzumiya Vol. 16 2013-10-30Oct. 30, 2013 Hachette Book Group $11.99 Illustrator
The Melancholy of Haruhi Suzumiya Vol. 15 2013-04-24April 24, 2013 Hachette Book Group $11.99 Illustrator
The Melancholy of Suzumiya Haruhi-Chan Vol. 14 2012-12-12Dec. 12, 2012 Yen Press $11.99 Illustrator
The Melancholy of Suzumiya Haruhi-Chan Vol. 13 2012-08-22Aug. 22, 2012 Yen Press Unknown Illustrator
The Melancholy of Suzumiya Haruhi-Chan Vol. 12 2012-05-30May 30, 2012 Little, Brown Books Unknown Illustrator
The Melancholy of Suzumiya Haruhi-Chan Vol. 11 2012-02-22Feb. 22, 2012 Yen Press Unknown Illustrator
The Melancholy of Suzumiya Haruhi-Chan Vol. 9 2011-08-17Aug. 17, 2011 Yen Press Unknown Illustrator
The Melancholy of Suzumiya Haruhi-Chan Vol. 8 2011-03-30March 30, 2011 Yen Press Unknown Illustrator